poprzedni wpis

Boże Narodzenie AD 2019

Koniec roku – podsumowanie. W skrócie – to był dobry rok ;-)

Paweł Grądzki, 2018-12-29 08:59:13

Kolejny rok za nami – czas na kolejne podsumowanie 😉

Sea Cargo Operations w liczbach:

– grudzień 2017 – zatrudnionych 6 osób, grudzień 2018 – zespół 6 osób, w końcu mamy dział sprzedaży 😉

– grudzień 2017 – prawie 100 klientów, grudzień 2018 – prawie 200 klientów

– grudzień 2018 – biuro 40 m2, grudzień 2018 – biuro 40 m2 – szukamy nowego 😉

–  grudzień 2017 – 0 islandzkich konsol, 0 cbm – grudzień 2018 – ponad 40 kontenerów z ładunkami drobnicowymi / ponad 1200 cbm wysłanych w relacji Gdynia / Gdańsk -> Reykjavik

– grudzień 2017 – partner w Chinach, grudzień 2018 – partnerzy w: Chiny, Islandia, Australia, Indie, UAE, Katar, USA, Kanada, Tajwan, Korea, Belgia, Holandia, Izrael

– grudzień 2017 – brak obsługi kolejowej i minimalne wsparcie we frachcie lotniczym, grudzień 2018 – pełna obsługa kolejowa (LCL, FCL), pełna obsługa lotnicza

– grudzień 2017 – 267 zrealizowanych zleceń, grudzień 2018 – 529 zrealizowanych zleceń

– grudzień 2017 – 0 uporczywych dłużników, grudzień 2018 – niestety 1 dłużnik – spółka Fire Family ze Świdnicy – zadłużenie na ~23.000 PLN – sprawa w sądzie

I tak pewnie jeszcze długo można byłoby wymieniać…

Obojętnie czy szukasz importu drobnicy z Chin, czy też chcesz zrobić eksport na Islandię – damy radę sprostać każdemu zadaniu! Sprawdź nas 😉

Czekamy na zapytania frachtowe i nowe wyzwania zawodowe w 2019 roku!

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i czekamy na więcej! Rozwijamy się dla Was 😉

=============================================

ANOTHER YEAR FOR US – TIME FOR NEXT SUMMARY 😉
Sea Cargo Operations in numbers:

– December 2017 – employed 6 people, December 2018 – a team of 7 people, in the end we have a sales department

– December 2017 – desks – 6, December 2018 – desks 7

– December 2017 – 6 laptops with additional monitors, December 2018- 6 laptops with additional monitors, one stationary set, file server, network printer,

– December 2017 – almost 100 clients, December 2018 – almost 200 customers

– December 2018 – office 40 m2, December 2018 – office 40 m2 – we are looking for a new 😉

– December 2017 – 0 Icelandic consoles, 0 cbm – December 2018 – over 40 containers with general cargo / over 1200 cbm sent in relation Gdynia / Gdańsk -> Reykjavik

– December 2017 – partner in China, December 2018 – partners in: China, Iceland, Australia, India, UAE, Qatar, USA, Canada, Taiwan, Korea, Belgium, the Netherlands, Israel

– December 2017 – no railway service and minimal support in air freight, December 2018 – full railway service (LCL, FCL), full air service

– December 2017 – 267 completed orders, December 2018 – 529 completed orders

– December 2017 – 0 persistent debtors, December 2018 – unfortunately 1 debtor – Fire Family company from Świdnica – debt at ~ PLN 23,000 – case in court

Regardless of whether you are looking for import of general cargo from China, or if you want to export to Iceland – we will be able to cope with every task! Check us out 😉

We are waiting for freight inquiries and new professional challenges in 2019!

Thank you for your trust and look forward to more! We are developing for you 😉

=============================================

EIN ANDERES JAHR FÜR DIE US – TIME FÜR DIE NÄCHSTE ZUSAMMENFASSUNG
Seefrachtoperationen in Zahlen:

– Dezember 2017 – 6 Mitarbeiter beschäftigt, Dezember 2018 – ein Team von 7 Mitarbeitern, am Ende haben wir eine Verkaufsabteilung

– Dezember 2017 – Schreibtische – 6, Dezember 2018 – Schreibtische 7

– Dezember 2017 – 6 Laptops mit zusätzlichen Bildschirmen, Dezember 2018- 6 Laptops mit zusätzlichen Bildschirmen, ein fester Satz, ein Dateiserver, ein Netzwerkdrucker,

– Dezember 2017 – fast 100 Kunden, Dezember 2018 – fast 200 Kunden

– Dezember 2018 – Büro 40 m2, Dezember 2018 – Büro 40 m2 – wir suchen ein neues 😉

– Dezember 2017 – 0 isländische Konsolen, 0 cbm – Dezember 2018 – über 40 Container mit Stückgut / über 1200 cbm in Relation Gdynia / Danzig -> Reykjavik

– Dezember 2017 – Partner in China, Dezember 2018 – Partner in: China, Island, Australien, Indien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, USA, Kanada, Taiwan, Korea, Belgien, Niederlande, Israel

– Dezember 2017 – kein Eisenbahnservice und minimale Unterstützung in der Luftfracht, Dezember 2018 – vollständiger Eisenbahnverkehr (LCL, FCL), vollständiger Flugverkehr

– Dezember 2017 – 267 Aufträge abgeschlossen, Dezember 2018 – 529 Aufträge abgeschlossen

– Dezember 2017 – 0 hartnäckige Schuldner, Dezember 2018 – leider 1 Schuldner – Feuerfamilienunternehmen aus Świdnica – Schulden bei ~ 23.000 PLN – Gerichtsverfahren

Und so lange könnte man wohl tauschen …

Unabhängig davon, ob Sie einen Import von Stückgut aus China suchen oder nach Island exportieren möchten – wir sind in der Lage, jede Aufgabe zu erledigen! Überprüfen Sie uns heraus 😉

Wir warten auf Frachtanfragen und neue berufliche Herausforderungen im Jahr 2019!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und freuen uns auf mehr! Wir entwickeln für Sie 😉

=============================================

Annað árið í Bandaríkjunum – tími fyrir næsta samantekt 😉
Sjóflutningastarfsemi í tölum:

– desember 2017 – starfandi 6 manns, desember 2018 – lið af 7 manns, á endanum höfum við söludeild

– desember 2017 – skrifborð – 6. desember 2018 – skrifborð 7

– Desember 2017 – 6 fartölvur með viðbótar skjái, desember 2018 – 6 fartölvur með viðbótar skjái, einum kyrrstöðu sett, skráarserver, net prentari,

– desember 2017 – næstum 100 viðskiptavinir, desember 2018 – næstum 200 viðskiptavinir

– desember 2018 – skrifstofa 40 m2, desember 2018 – skrifstofa 40 m2 – við erum að leita að nýju 😉

– desember 2017 – 0 íslenskir ​​leikjatölvur, 0 cbm – desember 2018 – yfir 40 gáma með almenna farmi / yfir 1200 cbm send í tengslum Gdynia / Gdansk -> Reykjavík

– desember 2017 – samstarfsaðili í Kína, desember 2018 – samstarfsaðilar í: Kína, Ísland, Ástralía, Indland, UAE, Katar, Bandaríkin, Kanada, Taívan, Kóreu, Belgía, Holland, Israel

– desember 2017 – engin járnbrautarþjónusta og lágmarks stuðningur í flugfraktum, desember 2018 – fullur járnbrautarþjónusta (LCL, FCL), fullur flugþjónusta

– desember 2017 – 267 lokið pöntunum, desember 2018 – 529 lokið pöntunum

– desember 2017 – 0 viðvarandi skuldarar, desember 2018 – því miður 1 skuldari – eldfjölskyldufyrirtæki frá Świdnica – skuldir á ~ PLN 23.000 – mál fyrir dómi

Og það er líklega hversu lengi það væri hægt að skiptast á …

Óháð því hvort þú ert að leita að innflutningi á almenna farmi frá Kína, eða ef þú vilt flytja til Íslands – getum við tekist á við öll verkefni! Athugaðu okkur út 😉

Við erum að bíða eftir fyrirspurnum og nýjum faglegum áskorunum í 2019!

Þakka þér fyrir traust þitt og hlakka til meira! Við erum að þróa fyrir þig 😉

następny wpis

#10yearschallenge w Porcie Gdańsk

powiazane wpisy

Piszą o nas na Gospodarka Morska! :)

Paweł Rogalski, 2019-03-27 11:45:08

Piszą o nas na Gospodarka Morska ! 🙂 Link tu : https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/sea-cargo-operations-sp-z-oo-z-gdyni—spedytorzy-z-pasja–transport-morski-kolejowy-i-lotniczy.html?fbclid=IwAR17l4cfLkDcsO3ZFYAMh89b15-RpZOdSIqvesKyXEwoYK-8zIZ2mxFEzjQ

Boże Narodzenie AD 2019

Paweł Grądzki, 2018-12-21 11:27:10

Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że blisko Święta Bożego Narodzenia 😉 Wszystkim naszym klientom, przyjaciołom, sympatykom i partnerom biznesowym chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i ciepłych Świąt, oddechu od codziennych trudów oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy Sea Cargo Operations Team: Ania, Beata, Karolina, Magda, […]

Fire Family Sp. z o.o. ze Świdnicy – nie płaci

Paweł Grądzki, 2018-06-27 11:08:44

UWAGA – FIRE FAMILY ze Świdnicy – KLIENT NIE PŁACI Jeśli zastanawiasz się drogi czytelniku, czy rozpocząć współpracę w zakresie usług spedycyjnych z firmą Fire Family – dostawcą grilli, akcesoriów kominkowych i innych tego typu towarów – to długo się nad tym zastanów. Fire Family z niepłacenia dostawcom zrobiło sobie sposób na życie 😉 W styczniu […]

Szukamy praktykantów z możliwością zatrudnienia!

Paweł Grądzki, 2018-06-18 13:03:31

Szukamy praktykantów!! Studiujesz na 4/5 roku studiów magisterskich lub zaczynasz ostatni rok studiów licencjackich ? Mówisz / piszesz po angielsku ? Nie boisz się nowych wyzwań ? Potrzebujesz praktyk ? Jeśli na 3 z powyższych 4 pytań odpowiedziałaś / łeś twierdząco to może jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem ? 😉 Sea Cargo Operations szuka praktykantów […]

Gospodarowanie odpadami – AD 2018

Paweł Grądzki, 2018-05-07 10:14:34

Przedsiębiorco – masz obowiązek wpisania się do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami! 24 stycznia 2018 roku utworzono Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21). Rejestr prowadzi  marszałek województwa. […]

Życzenia świąteczne od Sea Cargo ;-)

Paweł Grądzki, 2018-03-30 07:32:50

życzenia świąteczne od Sea Cargo

Boże Narodzenie 2017 – życzenia

Paweł Grądzki, 2017-12-20 08:02:58

życzenia świąteczne

Dzisiaj pracujemy do 14:30 – świętujemy ;-)

Paweł Grądzki, 2017-12-08 09:27:20

Z pewna dozą nieśmiałości muszę poinformować, że w dniu dzisiejszym Sea Cargo Operations pracuje w okrojonym czasie – tylko do 14:30. Świętujemy dzisiaj pierwszy rok działalności i pierwsze firmowe święta 😉 Na wszystkie wiadomości które przyjdą na skrzynki po 14:30 odpowiemy w poniedziałek 11/12/2017