EKSPORT DO UAE (ZEA) – ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH

ZEA (UAE) to nie tylko bogate i szybko rozwijające się państwo, ale też coraz ciekawszy kierunek dla polskich Eksporterów. Inwestycja w tym regionie z wielu przyczyn może być bardzo korzystna.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to jedno z najbogatszych państw Azji Zachodniej, niepodległe od 1971 roku, nowoczesne i o wysokim standardzie życia. Składa się z siedmiu emiratów, czyli prowincji zarządzanych przez emira.

 Z CZYM GŁÓWNIE KOJARZĄ SIĘ NAM ZEA?  

Większość pewnie odpowie, że z potężnymi zasobami ropy naftowej i bogactwem. I słusznie.

Emiraty zarabiają fortunę na sprzedaży wydobywanych tam ropy naftowej i gazie ziemnym.

Poza sprzedażą ropy, ZEA stawiają także na rozwój:

 • turystyki
 • usług finansowych
 • nieruchomości
 • logistyki i transportu

OGÓLNIE O ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH ARABSKICH

Emiraty są krajem wyjątkowo szybko rozwijającym się. Dysponują jedną z najbardziej otwartych i umiędzynarodowionych gospodarek na świecie. To biznesowy raj podatkowy, oferujący zerowy podatek dla przedsiębiorstw (poza firmami naftowymi i bankami zagranicznymi). 

ZEA przyciągają też prostymi procedurami celnymi. Cło na towary importowane, z kilkoma wyjątkami, jak m.in. produkty szkodliwe dla zdrowia, wynosi tam 5%.

Trzeba pamiętać, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym partnerem handlowym Polski na Bliskim Wschodzie. Eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – podstawą współpracy handlowej i rozwojem inwestycji między państwami są różne umowy, spośród których możemy wyróżnić te dotyczące kooperacji w zakresie innowacji, rolnictwa, i nauki.

CO NAJCZĘŚCIEJ EKSPORTUJEMY DO ZJEDNOCZONYCH AEMIRATÓW ARABSKICH?

 • urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • meble i części do nich
 • produkty przemysłu chemicznego oraz spożywcze
 • pojazdy
 • maszyny i urządzenia mechaniczne

TRANSPORT TOWARÓW DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH

Do ZEA towary eksportuje się transportem morskim bądź lotniczym.

Jaki zatem fracht wybrać?

Przy ładunkach większych gabarytowo bardziej opłacalna jest spedycja morska. Jest to najtańszy środek transportu jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że taki transport jest dłuższy.

Przy ładunkach dużo mniejszych, ale : wartościowych, stosunkowo lekkich, szybko psujących się lub wyjątkowo pilnych można już natomiast pomyśleć o transporcie lotniczym. Ten oczywiście jest najdroższym środkiem transportu, ale z wymienionych wcześniej powodów może się okazać w danym przypadku bardziej zasadny.

Wszystko bowiem zależy od danej sytuacji Klienta, co dla niego jest priorytetem: cena czy czas. 😉

Dokumenty wymagane przy eksporcie do ZEA

 • faktura handlowa (commercial invoice), sporządzana przez eksportera;
 • Packing list (P/L), czyli specyfikacja / lista towaru z ilościami oraz wagami netto i brutto
 • świadectwo pochodzenia (daje Eksporter)
 • w przypadku spedycji lotniczej list przewozowy Air Waybill (AWB);
 • jeśli towar jest przewożony drogą morską: konosament morski (Bill of lading, B/L, BOL) od firmy przewozowej, alternatywnie Sea Waybill (SWB)
 • deklaracja wartości celnej

Dodatkowe dokumenty wymagane w zależności od rodzaju towarów:

 • certyfikat fumigacji
 • jeśli eksportujesz okazy fauny oraz flory: świadectwo CITES
 • test reports , deklaracja zgodności
 • inne certyfikaty, dokumenty i licencje.

Główne porty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, do których eksportujemy:

 • eksport do Abu Dhabi
 • eksport do Dubai
 • eksport do Jebel Ali
 • eksport do Sharjah
Menu