Import z Beninu

Gospodarka Beninu

Benin należy do najbiedniejszych krajów na świecie. ONZ zalicza go do grupy jednych z najsłabiej rozwiniętych państw świata.

Uprawia się tam kukurydzę, maniok, pochrzyn, fasolę, palmy. Zwierzęta hoduje się na północy Beninu (w części południowej hodowlę uniemożliwia mucha tse-tse). Eksploatuje się lasy. Rozwinięte rybołówstwo przybrzeżne i śródlądowe. Wydobywa się wapień, a na północnej części Beninu także fosforyty, rudy chromu i żelaza. W Beninie rozwinął się przemysł spożywczy (cukrowy, olejarski, piwowarski), cementowy i włókienniczy.

JAKICH TOWARÓW Z BENINU  NAJCZĘŚCIEJ DOTYCZY IMPORT?

Główne importy Beninu to:

 • paliwo,
 • żywność
 • sprzęt kapitałowy.

Import z BENINU – fracht morski

Jednym z najlepszych rozwiązań dla przewozu towarów z Beninu jest fracht morski. Sprawdza się zwłaszcza w przypadku ładunków wielkogabarytowych, niewymagających pośpiechu

Z JAKICH PORTÓW MORSKICH NAJCZĘŚCIEJ REALIZUJEMY TRANSPORT Z BENINU?

 • Port  Cotonou
 • Port  Bohicon
 • Port  Glazoue
 • Porto-Novo

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE PRZY IMPORCIE Z BENINU?

 • faktura handlowa (commercial invoice), sporządzana przez eksportera
 • Packing list (P/L), czyli specyfikacja / lista towaru z ilościami oraz wagami netto i brutto
 • świadectwo pochodzenia (daje Eksporter)
 • w przypadku spedycji lotniczej list przewozowy Air Waybill (AWB)
 • jeśli towar jest przewożony drogą morską: konosament morski (Bill of lading, B/L, BOL) od firmy przewozowej, alternatywnie Sea Waybill (SWB)
 • deklaracja wartości celnej

Dodatkowe dokumenty wymagane w zależności od rodzaju towarów:

 • certyfikat fumigacji
 • jeśli importujesz okazy fauny oraz flory: świadectwo CITES
 • test reports , deklaracja zgodności
 • inne certyfikaty, dokumenty i licencje 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE W IMPORCIE Z BENINU DLA POLSKICH FIRM

Oferujemy firmom kompleksowe usługi w zakresie importu z Beninu. Gwarantujemy efektywność i bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji.

Zachęcamy do kontaktu w celu wyceny zlecenia i skorzystania z naszej oferty obejmującej import i transport towarów do Polski. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy, począwszy od doradztwa w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów poprzez optymalizację logistyczną aż po odprawę celną w Polsce.

Sea Cargo import jest naprawdę prosty. 🙂

Menu