Import z Urugwaju

ROZWÓJ GOSPODARCZY I SPOŁECZNY URUGWAJU

Urugwaj to jedno z najmniejszych państw południowoamerykańskich. Położone jest w południowo-zachodniej części kontynentu u wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Graniczy jedynie z Brazylią i Argentyną, posiada jednak dosyć długą i zróżnicowaną linię brzegową.

Urugwaj jest najlepiej rozwiniętą gospodarką, posiadającą najwyższe PKB na jednego mieszkańca, w całej Ameryce Południowej. Podstawą gospodarki jest bardzo dobrze rozwinięty sektor rolniczy, mocno zorientowany na eksport.

Ze względu na stabilność instytucjonalną i niski poziom korupcji, zajmuje wysoką pozycję w stopniu zaufania  do społeczeństwa, przedsiębiorców i inwestycji. Rynek oferuje pozytywny klimat biznesowy przy średnim poziomie biurokracji.

Nie bez powodu nazywany jest „latynoską Szwajcarią” lub „Doliną Krzemową” Ameryki Południowej.

Dobre wyniki w obszarach, takich jak zaufanie do rządu, niski poziom korupcji i podejście do polityki oparte na konsensusie, a także silne zaangażowanie we wzmacnianie rozwiązań instytucjonalnych, dają Urugwajowi solidną podstawę do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego.

NAJCZĘŚCIEJ importowane produkty z URUGWAJU:

Z Urugwaju importujemy głównie produkty rolne i surowce, takie jak:

 • pulpa celulozowa
 • papier i tektura
 • produkty pochodzenia zwierzęcego
 • warzywa

JAK ORGANIZUJEMY IMPORT PRODUKTÓW Z URUGWAJU?

Nasze zaangażowanie i rzetelność sprawiają, że transport surowców lub produktów przebiegnie bezproblemowo – zgodnie z oczekiwaniem partnerów. Działamy szybko i terminowo wywiązujemy się z powierzonych nam zadań.

Z powodu dużej odległości od Polski, przewóz towarów z Urugwaju można zrealizować transportem morskim oraz lotniczym.

Transport morski gra kluczową rolę w handlu międzynarodowym. Przy stosunkowo niskich stawkach frachtowych, można przewieźć ogromne ilości cargo na długie dystanse. Minusem transportu morskiego jest długi czas przewozu i wyższe ryzyko.

W przewozach morskich są dwie główne metody transportu kontenerowego:

 • przewóz pełnokontenerowy (Full Container Load, FCL) – czyli wynajęcie całego kontenera przez jednego przedsiębiorcę
 • przewóz drobnicy (Less than Container Load, LCL) – podzielenie przestrzeni jednego kontenera między kilku przedsiębiorców.

Transport lotniczy to droższa metoda transportu cargo z Urugwaju do Polski. Jest ona najczęściej obierana, gdy transportowane są towary są niewielkie, wartościowe bądź szybko psujące się. Niezaprzeczalną zaletą przewozu lotniczego jest krótszy czas transportu.

Z JAKICH PORTÓW MORSKICH NAJCZĘŚCIEJ REALIZUJEMY TRANSPORT Z URUGWAJU?

Głównym portem morskim jest Montevideo, miejsce przeładunków towarów, wymiany handlowej oraz obsługi pasażerskiej.

Pozostałe porty morskie w Urugwaju:

 • Port of Sauce de Juan Lacaze
 • Port of Nueva Palmira
 • Port of Fray Bentos
 • Port of Colonia
 • Port of Paysandu
 • Port of La Paloma
 • Port of Jose Ignacio
 • Punta del Este Port
 • Port of Piriápolis

 JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE PRZY IMPORCIE Z URUGWAJU?

 • faktura handlowa (commercial invoice), sporządzana przez eksportera
 • Packing list (P/L), czyli specyfikacja / lista towaru z ilościami oraz wagami netto i brutto
 • świadectwo pochodzenia (daje Eksporter)
 • w przypadku spedycji lotniczej list przewozowy Air Waybill (AWB)
 • jeśli towar jest przewożony drogą morską: konosament morski (Bill of lading, B/L, BOL) od firmy przewozowej, alternatywnie Sea Waybill (SWB)
 • deklaracja wartości celnej

Dodatkowe dokumenty wymagane w zależności od rodzaju towarów:

 • certyfikat fumigacji
 • jeśli importujesz okazy fauny oraz flory: świadectwo CITES
 • test reports , deklaracja zgodności
 • inne certyfikaty, dokumenty i licencje 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE W IMPORCIE Z URUGWAJU DLA POLSKICH FIRM

Oferujemy firmom kompleksowe usługi w zakresie importu z Urugwaju. Gwarantujemy efektywność i bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji.

Zachęcamy do kontaktu w celu wyceny zlecenia i skorzystania z naszej oferty obejmującej import i transport towarów do Polski. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy, począwszy od doradztwa w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów poprzez optymalizację logistyczną aż po odprawę celną w Polsce.

Sea Cargo import jest naprawdę prosty. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Menu