Import z Wietnamu

Z Sea Cargo Operations import z Wietnamu jest naprawdę prosty 😉

Rynek Wietnamu stoi otworem dla importerów z terenu UE dzięki umowie o wolnym handlu, która weszła w życie 1 sierpnia 2020 roku. Na mocy porozumienia EVFTA, dla wielu produktów zastosowano zerowe stawki celne. Liczba importowanych towarów ze stawką cła 0% będzie rosnąć na przestrzeni kolejnych lat, stwarzając doskonałe okazje inwestycyjne. Warto natomiast pamiętać, że wszelkie preferencje celne obowiązują tylko i wyłącznie dla produktów w całości wyprodukowanych w Wietnamie lub stworzonych tam z odpowiednio przetworzonych materiałów. Na importerze ciąży obowiązek przedstawienia kompletnej dokumentacji poświadczającej pochodzenie produktu. W przypadku towarów modyfikowanych, dowody lokalnego pochodzenia należy uzupełnić o zaświadczenie potwierdzające stopień ich przetworzenia na terytorium Wietnamu.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY IMPORCIE Z WIETNAMU

 • faktura handlowa (commercial invoice), sporządzana przez eksportera;
 • Packing list (P/L), czyli specyfikacja / lista towaru z ilościami oraz wagami netto i brutto
 • świadectwo pochodzenia (daje Eksporter)
 • w przypadku spedycji lotniczej list przewozowy Air Waybill (AWB);
 • jeśli towar jest przewożony drogą morską: konosament morski (Bill of lading, B/L, BOL) od firmy przewozowej, alternatywnie Sea Waybill (SWB)
 • deklaracja wartości celnej

Dodatkowe dokumenty wymagane w zależności od rodzaju towarów:

 • certyfikat fumigacji
 • jeśli importujesz okazy fauny oraz flory: świadectwo CITES
 • test reports , deklaracja zgodności
 • inne certyfikaty, dokumenty i licencje 

Wietnam import – jakie towary warto importować do Polski?

Wymiana handlowa między Polską a Wietnamem dotyczy przeważnie produktów żywnościowych. W katalogu najczęściej importowanych produktów widnieją: ryż, kukurydza, czosnek, jaja, przetwory rybne oraz produkty zawierające etanol. Ze względu na zniesienie stawek celnych, rosnące zainteresowanie importerów dotyczy także produktów farmaceutycznych, maszyn i urządzeń, części samochodowych, tekstyliów, a także produktów chemicznych. Umowa o wolnym handlu zakłada stopniową eliminację stawek celnych również na inne produkty. Warto zainteresować się rynkiem produktów mleczarskich lub przetworów spożywczych, na które stawki celne zostaną zredukowane do zera w ciągu 5-7 lat od daty wejścia w życie porozumienia handlowego.

Aby skorzystać z preferencji celnych na rynek wietnamski, należy dokonać rejestracji w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX).

Import z Wietnamu –  kompleksowa pomoc dla Importerów

W przypadku importu towarów z Wietnamu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby produkty w żadnym stopniu nie wskazywały na pochodzenie z Chin. Jako dowód posłuży kompletna dokumentacja, którą importer musi dostarczyć do Urzędu Celnego.

Rynek wietnamski otworzył się na Przedsiębiorców z Polski, którzy chcą rozpocząć wymianę handlową i korzystać z umowy o wolnym handlu z tym państwem.

Szybkie przejście wszelkich formalności i uruchomienie sprzedaży na polskim rynku wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia w zakresie importowania towarów. Dlatego większość Przedsiębiorców podejmuje jednak decyzję o zdaniu organizacji takiego importu doświadczonym Spedytorom. My jako Sea Cargo Operations, czyli Spedytorzy z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży  – z wielką przyjemnością przejmiemy od Państwa całość organizacji tego procesu, od A – Z. J Tak, aby wszystko odbyło się zgodnie z należytymi procedurami, szybko, sprawnie i bezproblemowo.

Obsługiwane porty

 • import z Da Nang
 • import z Haiphong
 • import z Hanoi
 • import z HCM (Ho Chi Minh)
Menu