Morski list przewozowy – konosament morski (Bill of lading)

  1. Strona główna
  2. Bill of lading
  3. Morski list przewozowy – konosament morski (Bill of lading)

 

Dzisiaj skupimy się na – z punktu widzenia transportu morskiego – najważniejszym dla nas dokumencie, jakim jest morski list przewozowy – czyli konosament (Bill of lading).

 

Cóż to jest ten Bill of lading ? 🙂

 

Główną rolą konosamentu jest jego występowanie w roli morskiego listu przewozowego. Oznacza to, że przewoźnik który go wystawia zobowiązuje się przewieźć opisany na konosamencie towar, na opisanej na tymże BL drodze. Zazwyczaj z określonego portu załadunku do określonego portu wyładunku. Uwaga: NIE JEST UMOWĄ PRZEWOZU!!! To tylko potwierdzenie przyjęcia ładunku do przewozu na trasie opisanej konosamentem!

Na tym rola konosamentu się jednak nie kończy. Należy wspomnieć również, że konosament przy określeniu pewnych kryteriów związanych z jego wystawianiem może pełnić rolę papieru wartościowego, który jest dokumentem zbywalnym, a opiewa na towar wymieniony w dokumencie.

Podstawowe rodzaje konosamentów ze względu na sposób ich wystawiania:

 

  • konosament imienny – pole „Consignee” zawiera nazwę odbiorcy / importera. Do zwolnienia ładunku w porcie przeznaczenia wystarczy JEDEN oryginalny egzemplarz BL.
  • konosament na zlecenie (to order of somebody) – pole „Consignee” zawiera wpis „to order of somebody”. Do zwolnienia ładunku w porcie przeznaczenia wymagana jest tzw. zwykła większość konosamentowa (2/3, 3/5 itp.)
  • konosament na okaziciela (lub też tzw. czysty order) – pole „Consignee” nie zawiera żadnego wskazania odbiorcy / właściciela. Właścicielem ładunku opisanego na konosamencie jest posiadacz wszystkich oryginałów.

 

Konosament może występować w dwóch postaciach:

 

oryginalny wydruk, z podpisem i pieczątką przewoźnika – original BL
elektroniczny list przewozowy – telex release BL / sea waybill

 

Jeśli przewoźnik wystawia oryginalny BL to zazwyczaj ilość egzemplarzy z których każdy stanowi oryginał jest nieparzysta. Chodzi o to, aby w przypadku zastosowania określonego typu BL można było ustalić tzw. większość konosamentową, która niezbędna jest do zwolnienia ładunku. Oryginalny BL przy zastosowaniu odpowiedniej formuły jego wystawiania jest dokumentem zbywalnym, którym można handlować w drodze cesji, indosu itp. Ten typ listu przewozowego stosowany jest głównie w przypadku przesyłek akredytowych, gdzie na pierwszej stronie BL (tej zapisanej drobnym druczkiem której nikt nie czyta – a warto!) poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów można przenosić prawo własności. Warto zadbać o to, aby indosy miały swoją ciągłość!!

 

Jeśli BL jest dokumentem elektronicznym to nie występuje w „realu”. Jest tylko zapisem w systemie komputerowym przewoźnika i zmusza go do wydania osobie wymienionej w konosamencie przesyłki bez konieczności prezentacji BL. Jako taki nie jest dokumentem zbywalnym, co oznacza, że nie można go wystawić na okaziciela! SWB MUSI BYĆ WYSTAWIONY NA ODBIORCĘ!!! 😉 To dosyć częste pytanie na rozmowach kwalifikacyjnych w firmach spedycji morskiej, więc warto to sobie zapamiętać 😉

 

O tym co zawiera konosament, jakie można znaleźć na nim klauzule, czego unikać, kto wystawia i dlaczego itp. napiszemy już w następnych odcinku.

 

 

 

Pamiętaj, z  Sea Cargo Operations ( https://seacargoo.com ) Twój ładunek dotrze bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.

Serdecznie i niezmiennie zapraszamy do korzystania z naszych usług!

A H O J! ⚓️

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Polecane artykuły

Sposób na horrendalnie wysokie stawki frachtowe? Pomyśl o drobnicy! 🙂
Konosament – Część 2 – MBL vs. HBL
Menu