Import z USA

Import towarów z USA oraz ich późniejsza sprzedaż stał się jedną z podstawowych form działalności gospodarczej.

Import  z USA

Stany Zjednoczone zajmują czołowe miejsce w gospodarce światowej oraz wśród największych eksporterów oraz importerów. Głównymi partnerami handlowymi są Chiny, Kanada, Meksyk oraz Unia Europejska.

W tym Polska oczywiście. 😉

Produkty importowane z USA to głównie:

 • maszyny i urządzenia mechaniczne
 • samoloty i śmigłowce
 • silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe
 • statki i części do statków
 • samochody osobowe i części samochodowe
 • ropa naftowa i gaz naturalny
 • produkty przemysłu farmaceutycznego i medycznego
 • narzędzia i przyrządy lekarskie oraz weterynaryjne

Transport towarów z USA

Ze Stanów Zjednoczonych towary importuje się transportem morskim bądź lotniczym.

Jaki zatem fracht wybrać?

Przy ładunkach większych gabarytowo bardziej opłacalna jest spedycja morska. Jest to najtańszy środek transportu jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że taki transport jest dłuższy.

Przy ładunkach dużo mniejszych, ale : wartościowych, stosunkowo lekkich, szybko psujących się lub wyjątkowo pilnych można już natomiast pomyśleć o transporcie lotniczym. Ten oczywiście jest najdroższym środkiem transportu, ale z wymienionych wcześniej powodów może się okazać w danym przypadku bardziej zasadny.

Wszystko bowiem zależy od danej sytuacji Klienta, co dla niego jest priorytetem: cena czy czas. J

Jeśli chodzi o fracht morski, to taki transport zajmuje trochę dłużej, jeżeli miejsce podjęcia towaru znajduje się gdzieś w głębi USA. Transport morski z zachodniego wybrzeża kosztuje więcej (bo trzeba jeszcze dowieźć ładunek transportem samochodowym do portu) i trwa dłużej, ok. 4-6 tygodni. Natomiast z wybrzeża wschodniego już jest już taniej i szybciej – trwa ok. 3-4 tygodni.

Dokumenty wymagane przy imporcie z USA

 • faktura handlowa (commercial invoice), sporządzana przez eksportera;
 • Packing list (P/L), czyli specyfikacja / lista towaru z ilościami oraz wagami netto i brutto
 • świadectwo pochodzenia (daje Eksporter)
 • w przypadku spedycji lotniczej list przewozowy Air Waybill (AWB);
 • jeśli towar jest przewożony drogą morską: konosament morski (Bill of lading, B/L, BOL) od firmy przewozowej, alternatywnie Sea Waybill (SWB)
 • deklaracja wartości celnej

Dodatkowe dokumenty wymagane w zależności od rodzaju towarów:

 • certyfikat fumigacji
 • jeśli importujesz okazy fauny oraz flory: świadectwo CITES
 • test reports , deklaracja zgodności
 • inne certyfikaty, dokumenty i licencje.

Import z Atlanta, GA
Import z Baltimore, MD
Import z Boston, MA
Import z Buffalo, NY
Import z Charleston, SC
Import z Charlotte, NC
Import z Chattanooga, TN
Import z Chicago, IL
Import z Cincinnati, OH
Import z Cleveland, OH
Import z Detroit, MI
Import z Galveston, TX
Import z Houston, TX
Import z Jacksonville, FL
Import z Kansas City, MO
Import z Knoxville, TN
Import z Los Angeles, CA
Import z Louisville, KY
Import z Memphis, TN
Import z Miami, FL
Import z Minneapolis, MN
Import z Mobile, AL
Import z Nashville, TN
Import z New Orleans, LA
Import z New York, NY
Import z Norfolk, VA
Import z Orlando, FL
Import z Pittsburgh, PA
Import z Philadelphia, PA
Import z Phoenix, AZ
Import z Portland, OR
Import z Salt Lake City, UT
Import z San Diego, LA
Import z San Francisco, CA
Import z Savannah, GA
Import z Seattle, WA
Import z St. Louis, MO
Import z Tampa, FL
Import z Toledo, OH

Menu