Optymistyczny wzrost eksportu w roku 2022

  1. Strona główna
  2. eksport
  3. Optymistyczny wzrost eksportu w roku 2022

Rok dobrych informacji – polski eksport 2022

 

1 474,2 mld złotych – tyle wyniosła wartość towarów sprzedanych przez Polskę za granicę do listopada 2022. Pod koniec minionego roku nastąpił szybszy wzrost eksportu niż importu, a to jeszcze nie koniec dobrych informacji. Przyjrzyjmy się dokładniej temu, jak wyglądała sytuacja pod różnymi aspektami.

 

Od stycznia do listopada ub.r., w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2021, odnotowano wzrost eksportu o 22,7%, a importu – 30,1%. Takie optymistyczne dane w jednej ze swoich ostatnich publikacji przedstawił Główny Urząd Statystyczny. Możemy tam także przeczytać, że we wspomnianym czasie łączna wartość eksportowanych towarów wyniosła (w bieżących cenach) 1 474,2 mld złotych, importowanych – 1 556,3 mld w rodzimej walucie.

 

Listopad minionego roku przyniósł saldo ujemne na poziomie -82,1 mld złotych, co znacznie różni się od listopada 2021, kiedy wartość ta wyniosła 5,5 mld złotych na plusie. 

 

Kraje rozwinięte na prowadzeniu 

 

  • Zarówno w eksporcie jak i imporcie, Polska ma największy udział z krajami rozwiniętymi. Wartości te wyniosły kolejno 87,3% (w tym UE 75,8%) i 61,9% (w tym UE 51,3%). Analogiczny okres w roku 2021 to odpowiednio 86,6% (w tym UE 75,2%) i 63,0% (w tym UE 54,4%). 

 

  • Najmniejszy udział, 4,8% w eksporcie i 6,5% w imporcie, zauważalny był z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (przy wartościach kolejno 5,6 % i 7,8 % w tym samym okresie poprzedniego roku). 

 

  • W wymianie handlowej saldo ujemne odnotowano z krajami rozwijającymi się (- 75,2 mld złotych) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (- 30,5 mld złotych), dodatnie – z krajami rozwiniętymi – 323,5 mld złotych.

 

Krajowa Izba Gospodarcza zauważa, że pomimo niespokojnej sytuacji międzynarodowej związanej z wojną w Ukrainie, a co za tym idzie, utratą znacznej części sprzedaży na rynek Ukrainy, Rosji i Białorusi, dostrzegalne były czynniki sprzyjające sprzedaży eksportowej. Była to m.in. nadal prezentująca się korzystnie dynamika zamówień w przemyśle, a zwłaszcza zamówień eksportowych. Dodatkowo, na co zwracają uwagę eksperci, problemy z łańcuchami dostaw wpłynęły na intensywniejsze poszukiwanie nieodległych dostawców przez odbiorców z obszaru starej Unii. Konkurencyjność dostawców z dalekiego wschodu obniżała dodatkowo wysoka cena dolara. 

 

Rekord raz jeszcze 

 

Przedostatni miesiąc ubiegłego roku cechował szybszy wzrost wartości eksportu niż importu, co po raz ostatni miało miejsce w kwietniu tegoż roku. Co wpłynęło na taki efekt? Według danych Narodowego Banku Polskiego było to z jednej strony stopniowe przyspieszenie wzrostu cen produktów przetwórstwa przy jednoczesnym osłabieniu tendencji wzrostowej cen surowców i półproduktów, czyli – mówiąc ogólnie – poprawa relacji cenowych. Kolejnym czynnikiem była kontynuacja wysokiej dynamiki eksportu branży motoryzacyjnej. 

 

Nie bez znaczenia pozostał także zwiększony import paliw i żywności. Negatywnym wpływem na realną dynamikę eksportu, według NBP, miały natomiast “pogłębiające się spadki wolumenów towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku”.

 

Poza wspomnianymi już paliwami, wpływ na wzrost importu miały także, osiągające rekordowy poziom, dostawy węgla. Zauważalne było także zwiększenie importu części do środków transportu oraz żywności przy jednoczesnym zmniejszeniu dostaw ropy, dóbr konsumpcyjnych czy dostaw ropy (w porównaniu z rokiem poprzednim). 

 

2023 z optymistyczną prognozą 

 

Jaki będzie 2023 dla polskiego handlu zagranicznego? Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej prognozują, że w roku 2023 eksport z Polski rok do roku wzrośnie o 14,5 %. Jak wynika z ich szacunków, wynoszący 322,0 mld euro eksport, mógł okazać się wyższy o 22,2 % niż w roku 2021. Osiągając wartość 368,6 mld euro może wzrosnąć o kolejne 14,5 % w roku 2023. 

 

Pamiętaj, z Sea Cargo Operations – https://seacargoo.com/ Twój ładunek dotrze bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.

Serdecznie i niezmiennie zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Ahoj! ⚓️

 

 

Źródła:

GUS, NBP,  KIG, biznes.interia.pl, businessinsider.com.pl, forsal.pl

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Polecane artykuły

Chiński Nowy Rok pod znakiem Wodnego Królika
Koniec aliansu 2M. Dwaj armatorzy rozwodzą się.
Menu