Eksport do Japonii

  1. Strona główna
  2. eksport
  3. Eksport do Japonii

 

Kraj technologii i rozwiniętej gospodarki. Eksport i Import z JAPONIĄ

 

Japonia, nazywana Krajem Kwitnącej Wiśni, jest jedną z największych gospodarek na świecie. Nie bez przyczyny, ponieważ w 2020 roku nominalne PKB tego kraju wyniosło około 5 mld USD. Co interesujące, to bogate państwo charakteryzuje się dobrze wykształconym rynkiem konsumenckim i jawi się jako ciekawy kierunek prowadzenia działalności gospodarczej. Jak to jednak w każdym kraju bywa, rynek ten posiada zarówno mocne jak i słabsze strony. Co oznacza to dla eksportu, a co dla importu? O tym poniżej. 

 

Warto zacząć od tego, że w Japonii mamy do czynienia z bogatym społeczeństwem, a struktura PKB opiera się w ponad 70 proc. na usługach, gdzie przemysł to ok. 29 proc., a rolnictwo stanowi około jeden procent PKB. Zgodnie z danymi zastanymi, eksperci wskazują, że długookresowo patrząc znacząco rozwija się sektor przemysłu. Mimo wszystko największą dynamikę zauważyć można przy kwestiach usług. 

 

Kraj Kwitnącej Wiśni kojarzy się nam zapewne głównie z wielkimi koncernami, jak Honda, Subaru, Toshiba czy Toyota, jednak około 99 proc. firm w tym kraju to małe i średnie przedsiębiorstwa. Japonia w dużej mierze opiera się na konsumpcji wewnętrznej (stosunek handlu o zasięgu międzynarodowym do PKB to ok. 32 proc.). To poniżej średniej światowej. 

 

Szanse dla polskich Eksporterów 

 

Jak zostało to wyżej zaznaczone, najbardziej strategiczne sektory tego kraju to produkcja pojazdów silnikowych, jak również narzędzi maszynowych, wyposażenia elektrycznego czy przetwórstwa stali i innych metali. Jeśli chodzi o eksport do Japonii to szans można dopatrywać się także w sprzedaży dóbr i usług eksportowych w sektorach energetycznym, finansowym, teleinformatycznym, wzorniczym oraz spożywczym. Przyszłościowy może okazać się także sektor sprzętu medycznego, farmaceutyczny oraz związany z opieką nad seniorami. Wedle szacunków do 2050 roku populacja Japonii ma się zmniejszyć o około 20 milionów, a w tym czasie ⅓ Japończyków będzie w wieku 65 lat i więcej. Dobrym kierunkiem ma okazać się również przemysł modowy. 

 

Ciekawym argumentem za prowadzeniem działalności dla polskiego eksportera może okazać się fakt, że Japonia przez wzgląd na swoje ukształtowanie terenu i zarazem wielkość populacji uzależniona jest od dostaw żywności. Importuje ona około 60 proc. Pomysł ten może okazać się tym bardziej dobry, jeśli weźmie się pod uwagę, że Japonia i UE sfinalizowały umowę o wolnym handlu. Dokument ten zniósł lub ograniczył bariery handlowe, które wcześniej występowały. Porozumienie istnieje poza zobowiązaniami, które istnieją z WHO w sektorach takich jak przykładowo usługi.

 

Na co zwrócić uwagę przy eksporcie do Japonii?

 

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad wejściem na rynek Kraju Kwitnącej Wiśni powinni wziąć pod uwagę, że pod wieloma względami różni się on od europejskiego. Preferencje konsumpcyjne, jak również kultura biznesowa czy wymagania względem dóbr i usług są inne. Warto w tej kwestii pierwsze kroki stawiać konsultując się z ekspertami z tej dziedziny. 

 

Co głównie eksportujemy z Polski do Japonii?  

 

Polska eksportuje do Kraju Kwitnącej Wiśni przede wszystkim: turbiny gazowe, sprzęt rolniczy i części do nich, sztucznie wyprodukowany grafit, ostrza do golarek oraz jednostki pływające – towarowe i pasażerskie. Dla przykładu wartość dóbr sprzedanych do Japonii w 2018 r. przez polskie przedsiębiorstwa wyniosła około 754 mln USD. Co może okazać się interesujące, jeszcze do 2015 roku ¼ eksportu z Polski do Japonii stanowiły towary tytoniowe, jednak obecnie zainteresowanie tym sektorem znacząco spadło. 

 

Pewnym niepokojącym sygnałem dotyczącym japońskiej gospodarki jest rosnący wskaźnik długu publicznego. Zdaniem ekspertów gospodarka Japonii wymaga znaczących reform niektórych gałęzi. Mowa chociażby o rolnictwie, choć w tym kierunku zostały poczynione kroki – chociażby te związane z podpisaniem umów otwierających się na handlową współpracę międzynarodową na większą skalę.

 

Państwo otwarte na biznes

 

W ostateczności jednak Japonia jest uznawana jako państwo, w którym stosunkowo łatwo prowadzi się handel i biznes. Na poparcie tej tezy warto zajrzeć do rankingu Doing Business 2020, w którym państwo to uplasowało się na 29. miejscu na 190. badanych gospodarek na całym świecie. Zgodnie z dokumentem, na założenie biznesu w Japonii potrzeba średnio dwunastu dni, a czas, który trzeba przeznaczyć na kwestie związane z procedurami to średnio 25 godzin dla eksportu i 43 godziny dla importu. W Kraju Kwitnącej Wiśni firma, która chce importować, musi zarejestrować się w lokalnej jednostce administracji państwowej. Warto dodać również, że każda firma z zagranicy, która przeprowadza komercyjne transakcje w tym państwie musi założyć swój oddział lub podlegającą firmę-córkę.

 

Wymiana handlowa Polski i Japonii w liczbach

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 roku, import z Japonii do Polski wyniósł 18 794,7 mln PLN, przy eksporcie z Polski 2 867,3 mln PLN. 

Najpopularniejsze importowane produkty z tego państwa do naszego kraju to: maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części, samochody, samoloty, statki i inne środki transportu oraz produkty przemysłu chemicznego.

My natomiast najczęściej wysyłamy maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części, wyroby przemysłu motoryzacyjnego, metale nieszlachetne i artykuły z nich wytwarzane.

 

Mocne i słabe strony rynku

 

Wyzwaniem dla Japonii jest przede wszystkim niekorzystna struktura demograficzna, związana ze znaczącym obciążeniem pracowników i malejącego zasobu siły roboczej oraz konflikt handlowy toczący się między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

 

Nie zmienia to jednak faktu, że Kraj Kwitnącej Wiśni jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie technologii oraz jednym z największych eksporterów, który oparł się na szybkim rozwoju gospodarczym. Ciekawostką jest również to, że Japonia była pionierem stymulowania gospodarki poprzez skupowanie aktywów.  

 

Porozumienie zawarte między UE a Japonią stwarzają bardzo korzystne warunki dla przedsiębiorców z Polski. Dzięki nim rośnie szansa na zmniejszenie dysproporcji między importem a eksportem towarów. Z czasem zobaczymy, jak te różnice będą się kształtować w kolejnych latach.

 

 

Pamiętaj, z Sea Cargo Operations – https://seacargoo.com/ Twój ładunek dotrze bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.

Serdecznie i niezmiennie zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Ahoj! ⚓️

 

 

Źródła: eastanalitics.com, kuke.com.pl, wspieramyeksport.pl, paih.gov.pl, trade.gov.pl, parkiet.com, shiphub.pl, GUS.

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Polecane artykuły

Nie tylko Mundial 2022. O eksporcie do Kataru!
Eksport do Azji z Sea Cargo Operations!
Menu